Kontakt

Asociace profesních účetních České republiky, z. s.

Houškova 32, 326 00 Plzeň

tel. 910801780

fax  910801782

email  info@acpa.cz

Odběr novinek
RSS

Asociace profesních účetních České republiky, zapsaný spolek

Poslání a cíle Asociace profesních účetních České republiky, z. s.

Anketa
Asociace profesních účetních České republiky, z. s. (dále jen „Asociace“) je dobrovolná, nezávislá, samosprávná profesní organizace, jejímž posláním je zvyšování etické a odborné úrovně účetní profese a dosažení prestižního postavení účetních odborníků v České republice srovnatelného se zeměmi Evropské unie. Dlouhodobým cílem Asociace je naplňování úlohy správce nezávislé účetní profese v České republice, garantujícího vysokou etickou a odbornou úroveň profesních účetních a plnícího závazky vůči relevantním mezinárodním organizacím. (Celý text - sekce ACPA).

Ustavující sněm Komory certifikovaných účetních České republiky (dále jen "Komora") se konal 29. dubna 2010 v prostorách Českého institutu interních auditorů v Praze. Byl zvolen řádný výbor Komory.

Po sněmu Komory konaném 25. listopadu 2011 je prezidentem Komory certifikovaných účetních České republiky pan prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., viceprezidentkami paní Ing. Mgr. Jana Markovičová a paní Ing. Jana Antonová.

Sněm Komory přijal 4. prosince 2015 usnesení o změně názvu spolku. Po zápisu změny do spolkového rejstříku (6. května 2016) nese název „Asociace profesních účetních České republiky, z. s.“, v anglické verzi „Association of Czech Professional Accountants“.

Podmínky pro členství v Asociaci naleznete v sekci ČLENOVÉ ASOCIACE. 

Novinky


Všechny novinky