Kontakt

Asociace profesních účetních České republiky, z. s.

Houškova 32, 326 00 Plzeň

tel. 910801780

fax  910801782

email  info@acpa.cz

Odběr novinek
RSS

Asociace profesních účetních České republiky, zapsaný spolek

Poslání a cíle Asociace profesních účetních České republiky, z. s.

Anketa
Asociace profesních účetních České republiky, z. s. (dále jen „Asociace“) je dobrovolná, nezávislá, samosprávná profesní organizace, jejímž posláním je zvyšování etické a odborné úrovně účetní profese a dosažení prestižního postavení účetních odborníků v České republice srovnatelného se zeměmi Evropské unie. Dlouhodobým cílem Asociace je naplňování úlohy správce nezávislé účetní profese v České republice, garantujícího vysokou etickou a odbornou úroveň profesních účetních a plnícího závazky vůči relevantním mezinárodním organizacím. (Celý text - sekce ACPA).

Ustavující sněm spolku se konal dne 29. 4. 2010 v prostorách Českého institutu interních auditorů v Praze. Byl zvolen řádný výbor, byly odsouhlaseny podmínky členství a stanoveny základní principy a cíle spolku. Původní název spolku byl: Komora certifikovaných účetních České republiky, z.s. 

Sněm spolku konaný dne 4. 12. 2015 rozhodl o změně názvu spolku. Nový a současný název spolku je: Asociace profesních účetních České republiky, z.s. Nový název spolku byl zapsán do spolkového rejstříku dne 6. 5. 2016. Anglický název spolku zní: Association of Czech Professional Accountants, zkráceně: ACPA.

Od září 2021 je prezidentkou spolku ing. Jana Antonová. 

Podmínky pro členství v Asociaci naleznete v sekci ČLENOVÉ ASOCIACE. 

Novinky


Všechny novinky