Kontakt

Asociace profesních účetních České republiky, z. s.

Houškova 32, 326 00 Plzeň

tel. 910801780

fax  910801782

email  info@acpa.cz

Odběr novinek
RSS

Asociace profesních účetních České republiky, zapsaný spolek

Poslání a cíle Asociace profesních účetních České republiky, z. s.

Anketa
Asociace profesních účetních České republiky, z. s. (dále jen „Asociace“) je dobrovolná, nezávislá, samosprávná profesní organizace, jejímž posláním je zvyšování etické a odborné úrovně účetní profese a dosažení prestižního postavení účetních odborníků v České republice srovnatelného se zeměmi Evropské unie. Dlouhodobým cílem Asociace je naplňování úlohy správce nezávislé účetní profese v České republice, garantujícího vysokou etickou a odbornou úroveň profesních účetních a plnícího závazky vůči relevantním mezinárodním organizacím. (Celý text - sekce ACPA).

Ustavující sněm Komory certifikovaných účetních České republiky (dále jen "Komora") se konal 29. dubna 2010 v prostorách Českého institutu interních auditorů v Praze. Byl zvolen řádný výbor Komory.

Sněm Komory přijal 4. prosince 2015 usnesení o změně názvu spolku. Po zápisu změny do spolkového rejstříku (6. května 2016) nese název „Asociace profesních účetních České republiky, z. s.“, v anglické verzi „Association of Czech Professional Accountants“.

Po sněmu Asociace konaném 11. září 2021 je prezidentkou Asociace profesních účetních České republiky, z.s. paní Ing. Jana Antonová.


Podmínky pro členství v Asociaci naleznete v sekci ČLENOVÉ ASOCIACE. 

Novinky


Všechny novinky