Kontakt

Asociace profesních účetních České republiky, z. s.

Houškova 32, 326 00 Plzeň

tel. 910801780

fax  910801782

email  info@acpa.cz

Odběr novinek
RSS

Asociace

 • korespondenční adresa: Asociace profesních účetních České republiky, z. s., Houškova 32, 326 00 Plzeň
 • číslo zápisu ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Plzni: L5478
 • datum vzniku: 21.10.2009
 • IČ: 22831282
 • bankovní účet: 43-6243740297/0100
 • e-mail: info@acpa.cz
 • telefon: 910801780
 • fax: 910801782
 • přihláška

Poslání a cíle Asociace profesních účetních České republiky, z. s.

Asociace profesních účetních České republiky, z. s. (dále jen „Asociace“) je dobrovolná, nezávislá, samosprávná profesní organizace, jejímž posláním je zvyšování etické a odborné úrovně účetní profese a dosažení prestižního postavení účetních odborníků v České republice srovnatelného se zeměmi Evropské unie. Dlouhodobým cílem Asociace je naplňování úlohy správce nezávislé účetní profese v České republice, garantujícího vysokou etickou a odbornou úroveň profesních účetních a plnícího závazky vůči relevantním mezinárodním organizacím.

Hlavními prioritami Asociace jsou:

1. Podpora a propagace účetní profese v České republice, její další rozvoj a zvyšování její prestiže.

2. Rozvoj profesní certifikace účetních směřující k vytvoření širokého okruhu profesních účetních mezinárodně srovnatelných a uznávaných.

3. Důsledná aplikace mezinárodních doporučení pro profesní účetní nutná k dosažení mezinárodní srovnatelnosti účetní profese.

4. Vytvoření Asociace pro profesní účetní, kteří:

a) splnili kvalifikační požadavky pro vstup do profese

b) splnili požadavky na praktické dovednosti

c) zavázali se k dalšímu rozvoji své kvalifikace plněním kontinuálního profesního vzdělávání

d) zavázali se k dodržování ustanovení etického kodexu Asociace vycházejícího z etického kodexu IFAC

e) podléhají dohledu Asociace ve všech zmíněných oblastech.

 

Asociace pracuje a je řízena v souladu s těmito zásadami:

· Asociace sdružuje osoby, které splnily výše uvedené požadavky na profesní účetní (dále jen „členové“) a na bázi přidruženého členství i osoby, které se na splnění těchto požadavků připravují.

· Asociace vydává svým členům certifikáty, které osvědčují splnění výše uvedených požadavků na profesní účetní a osvědčují členství v Asociaci.

· Asociace podporuje své členy formou propagace významu a prestiže certifikátů a Asociace jako profesní organizace a formou prezentace členů na základě jejich souhlasu zejména na internetových stránkách Asociace.

· Asociace usiluje o legislativní zakotvení účetní profese a Asociace jako jejího správce.

· Asociace usiluje o spolupráci s ostatními profesními organizacemi a komorami.

· Asociace vydává profesní normy, zejména etické, a dohlíží na jejich plnění svými členy. Asociace postihuje porušování etických a dalších závazných norem , přičemž nejvyšším postihem je vyloučení z Asociace.

· Asociace řídí a kontroluje kontinuální profesní vzdělávání svých členů.

· Asociace je spravována svými členy. Sněm členů Asociace je jejím vrcholným orgánem, ostatní orgány Asociace jsou volené sněmem.

· Asociace je hospodářsky soběstačná.

· Asociace je zapsaným spolkem podle Občanského zákoníku účinného od 1. 1. 2014.


Roční členské příspěvky:

 • člen (např. držitel certifikátu Institutu certifikace účetních): 2.000,- Kč
 • přidružený člen (např. student kvalifikačního programu): 500,- Kč