Kontakt

Asociace profesních účetních České republiky, z. s.

Houškova 32, 326 00 Plzeň

tel. 910801780

fax  910801782

email  info@acpa.cz

Odběr novinek
RSS

Interpretace NÚR

Interpretace Národní účetní rady č. 29 Pobídky v nájemních vztazích a stanovisko Metodické rady KCÚ ČR k této interpretaci.

Stanovisko KCÚ ČR

k PNI 29 – Pobídky v nájemních vztazích

 

 

Po projednání  návrhu interpretace  v metodické radě KCÚ ČR sdělujeme naše stanovisko k dané problematice:

 

  1.  S navrženým řešením souhlasíme.  Jako rozhodující bod řešení se jeví odborný úsudek účetního (účetní), viz bod 6 návrhu interpretace.  Odborný úsudek lze získat po provedení právního  rozboru nájemní smlouvy a správném vyhodnocení smluvních podmínek. Zde může být potencionálně slabé místo, protože v řadě případů nejsou nájemní smlouvy dostatečně jasně specifikované a formulované,  nepostihují  dostatečně záměr smluvních stran.  Účetní ale potřebuje pro  podporu svého úsudku jasné a nezpochybnitelné důkazy.

Samozřejmě tato připomínka je nad rámec vlastního řešení, nicméně je důležitá pro praktickou aplikaci a pro práci se smlouvami.

 

  1. V interpretaci se používá různá terminologie pro označení smluvních stran nájemních smluv. Navrhujeme trvat na  dodržování terminologie „pronajímatel-nájemce“ namísto „odběratel“ či „zákazník“. Náš návrh možná vypadá  formálně, ale  může zabránit tomu, že  by navrhované řešení mohlo být uplatňováno i pro jiné než nájemní vztahy. To pochopitelně  považujeme za nežádoucí, neboť fungování pobídek v nájemních vztazích je specifické a liší se od pobídek v jiných vztazích. Jako příklad lze uvést i rozdílné řešení z IAS/IFRS (rozdíl SIC 15 a IFRIC 13).